viernes, 25 de febrero de 2011

POR FIN , TREN

Carballo, entre outras, presenta unha singularidade característica no que tén que ver co seu modelo de crecemento. Esta peculiaridade consiste en que o noso concello ven mantendo níveis de crecemento sostidos no tempo, en termos demográficos,urbanos e económicos sin dispor de ningún elemento dos considerados tradicionalmente pola doctrina económica como "motores" do desenvovemento, a saber, ter un gran porto, un recrso natural no sue territorio , unha conwxión ferroviaria ou ser limitrofe con unha cidade. Situación que nos distingue de todas as vilas de Galicia do noso tamaño, que sí dispuxeron de éstas, ou de algunhas de elas, como impulsaores do seu crecemento, asi VIllagarcia - Tren e porto,Porriño (o recurso natural da pedra natural) Arteixo, Oleiros, Narón ou Ames - limitrofes de cidades e receptores das suas dinámicas de crecemento.

Ven a conto esta reflexión, pola recente publicación das Directrices de Ordenación do Territorio, documento de planificación territoral basico, que ainda que tarde, tén que ser moi celebrado, especialmente na nosa comarca, xa que por primeira vez nun documento de carácter oficial e no ámbito da planificación e ordenación do territorio, aparece configurada esta conexión como de interés xeral, coas consecuencias, ou mellor dito, coas novas expectativas que esta inclusión permite.

O que historicamente estivo explicitado exclusivamente no ámbito das ambicións locais, dos traballos universitarios,ou das utopías políticas, pasa a formar parte de un documento de carácter oficial que ten por principal destiño se-la guía do desenvolvemento territorial de Galicia para o futuro.

O tren cara a Carballo, éxiste agora de xeito oficial e desde este momento iniciamos un novo camiño, que será longo e complicado. Dende este momento a nosa reivindicación mudou sensiblemente o seu carácer, para pasar da mera ambición locai para convertirse nun obxetivo xeral de Galicia.

Queda moito que andar. Pero dende agora xa temos un soporte novo e unha ferramenta de gran calado,para afondar na árdua tarefa de persuadir e convencer ao conxunto das administracións de que hai que percorrer esta vía.

O futuro da consolidación do eixe empresarial Carballo-Laracha, como espacio loxistico do porto exterior, mais da creación da área supra-municipal Carballo-Laracha como auténtico territorio metropolitano da cidade da Coruña,pasa necesariamente pola exsitencia de esa infrestructura ferroviaria, que nos permita afianzar, en torno a ese motor de desarrollo,o noso modelo de crecemento e segir sendo no século XXI unha das primeiras grandes vilas de Galicia, situación que, ao menos en termos demográficos, pouco a pouco estamos a perder.

Por fin, o tren.

miércoles, 27 de octubre de 2010

A modernizacion de Carballo

Retomo as aportacións a este blog, co compromiso de ser máis constante no futuro, para tirar unha reflexión sobre como se están a facer as cousas en materia de obras e modernización en Carballo.

Con seguridade no pasado, e con moita probabildade no futuro, ningún goberno municipal de Carballo, vai dispor de mellores condicións económicas para a realización dos seus proxectos. Non soio por disfrutar no goberno do momento de maior desenvolvemeno economico de España nos pasados 50 anos, senon tamén , por contar cos recursos procedeentes dos fondos do estado, nas suas diversas modalidades ( plan E, apoio os orzamentos. etc.) que supuxeron no seu conxunto mais de 12 millóns de euros. Contando ademais, perante a maioria de este periodo , coa axuda de todalas administracións de ámbiro superios (Deputación da COruña,Xunta de Galicia) por ostentar as súas forzas politicas o goberno en todas elas.

Esta é a contexualización correcta de estos anos de goberno municipal. E si os tempos foron, sen duvida, extraordinarios, os resultados pola mesma lóxica, tamen terían que selo na mesma medida. Ningún goberno tivo, coma este, a posibilidade real de facer unha profunda transformación urbana e social do noso concello.

Debemos analizar cales dos verdadeiros problemas estructurais que ten Carballo van querdar resoltos co paso pola alcaldía de Evencio Ferrero. Vexamos: O problema do abastecemento de auga en Carballo, está na mesma situación que hai 8 anos. En termos de infraestructuras :a apertura dos grandes sistemas xerais da nosa trama urbana están sen empezar ( sen olvidar o atraso das obras da circunvalación) . A revisión do Plan xeral está, en termos administrativos, sen escomenzar, con gran risco de anulación da norma existente cos graves perxuicios para todolos carballeses. En termos educativos ,existen ó mesnmo número de centros de ensino que hai oito anos, agora saturados ata o limite. En plazas infantís,nin unha soia plaza nova creada por este goberno, pese a prometer ata duas escolas infantís. En termos de mellora da humanización de Carballo, o problema da construción de aparcamentos,continúa coa solución provisional de utilización de solares privados que deixou o anterior goberno no 2003. En sanidade, non se teñen incrementado as instalacións e servizoa que xa estaban en marcha, sin falar do prometido hospital comarcal que nin tse plantexou, nin a ampliación do actual edificio do PAC existente e pr ultimo, da promesa do novo centro de saude na Milagrosa, nin se sabe.A rede viaria de Carballo está francamente deteriorada e por culpa de ese abandono, tardaremos anos, nas circunstancias actuais, en poder recuperar o boo estado das nosas carreteiras locais que habia hai 8 anos.
En resumo, non se pode obviar que efectivamente mellorou o tratamento urbano de algunhas ruas de Carballo, de infraestruturas sociais pero o importante, o sustancial o que verdadeiramente crea fundamentos para o desenvolvemento economico e social, non se ten atendido, desaproveitando unha oportunidade única.

miércoles, 12 de mayo de 2010

A REFORMA DA PLAZA DO CONCELLO

O goberno municipal despois de moitos anos, de varios intentos, proxectos,anulacións e moitas promesas e propaganda, escomenzou a obra de reforma da plaza de abastos.

Este asunto, perseguido por unha turbulenta historia nos últimos anos,ten o seu nacemento nun plan estratéxico financiado polo CCA de Carballo no ano 2001, onde se recollían unha serie de actuacións e investimentos ( públicos e privados) para dinamizar e modernizar o pequeno comercio carballés. Un traxecto de caseque 10 anos que se remata agora sen ter en conta as recomendacións que alí se facian.

A partires de aquel momento,escomenzou o via crucis do goberno municipal, e nomeadamente do alcalde, que non resiste un mínimo análise de coherencia nin de actuación planificada. En estos dez anos, Evencio Ferrero fixo un camiño descendente no que a cada fracaso , seguía unha reducción das expectativas defendida co mesmo impetú que anterior.

A saber: dende unha nova plaza con aparcamento e gran superficie incluída pasando por unha nova plaza con aparcamento centrada no incremento de placeiros ( que debían cofinanciar)ata reformar a plaza sen aparcamento, sen aumentar o número de placeiros, e reducindo o espacio público.

Independientemente de outras consideracións, a conclusión básica é que o principal problema non é xa a solución final adoptada, senon a falta de un proxecto claro, integral , de futuro ,de cara onde se quere que camiñe Carballo. Cando ún non sabe o quere todo o que consigue e boo.

O defender coa mesma intensidade unha reforma basicamente estética ( opción final) como un proxecto de reordenacion urbana e comercial, con circulación subterránea incluída (opción inicial), deixa ben as claras que o goberno do BNG non defendía ningunha idea previa. A súa actitud está recollida na sabiduría popular do refraneiro galego, o BNG no tema da plaza.....
tanto lle ten oito coma oitenta.


A partires de esto é bon preguntarse se a principal prioridade de gasto en edificios públicos que tén Carballo e investir mais de 2 Millóns de euros nunha reforma da plaza, para ter o mesmo servizo e perder mais espacio público. E bon preguntarse si a actual oferta comercial de Carballo obriga a ter un edificio de esas características e tamaño na plaza principal de Carballo. A preguntarse si non era necesario facer a lectura axeitada das necesidades e solucionar o verdadeiro problema do centro de Carballo que é a falla de aparcamentos e a concentración do tráfico rodado.

En resumo preguntarnos si pola falla de ambición actual e de visión de futuro non perdemos unha gran oportunidade de replantexarnos fondamente como deberá ser o centro urbano de Carballo para o século XXI ou,cando menos, como queremos que sexa a plaza maior da nosa vila.

Mágoa. Baños Vellos,Iglesia, Concello, Casa de Chinto, vellos antecedentes de decisións cortoplacistas que esperamos non sexan precedentes de unha nova ocasion perdida.

martes, 23 de marzo de 2010

A modificación da Lei do Solo

Retomo a miña bitacora, abandoada longo temmpo por diversos motivos que non veñen ó caso, entre os que destaca,sobre todos ,a miña recoñecida tendencia ao caos.E fagoo nun día ben importante para o noso territorio pola especial trascendencia da modificación legal que vimos de votar esta mañán.

Non quero insistir nas carácteristicas deste cambio da Lei,no que ten de adaptación a realidade do medio rural e rur-urbano galego, e sí reparar en outras cuestións ,que apolado na miña proximidade o cerne da cuestión, volven a chamar fondamente a atención.

De entrada , outra volta mais, a fonda disputa entre o positivo e o normativo, entre a ralidade e a idealidade.A dicotomia entre como són as cousas versus como deberian ser, e no fondo do debate está a resposta que as leis teñen que dar a esta dialéctica.

O certo é que no fundamento de esta cuestión agóchase unha fonda paradoxa, con dous grupos de poboación perfectamente configurados.

Por unha banda, atópanse aqueles cunha fonda conciencia conservacionista, de residencia urbana , para os que a protección do medio rural, de onde xon orixinarios na súa maioria, é un obxetivo inexcusable,ainda que non sexan os principais "usuarios" de este medio e mesmo teñan fuxido dél.

Por outra banda están os habitantes do medio rural, aqueles que decidiron ligar os seus proxectos de vida a ese entorno e para quén as restriccións no uso do territorio son,en alguns casos, un atranco, e defenden redaccións da Lei mellor adaptadas aos "usos e costumes" tradicionais do entorno, que colisionan co concepto de "ordenación/planificación" orientada a xestión do territorio.

En resumen os que marchan queren protexer o medio rural para que se conserve e os que se quedan,non poden "usar" o entorno no que deciden establecerse, contribuindo de ese xeito decisivamente ao seu sostenemento.

Dificil dilema

Parafraseando a B.Brecht, e uitlizando as suas categorías, é dificil na ordenación dos usos do solo en Galicia otorgar acaidamente os papeis para saber quénes son os "moitos" necesrios e quénes os "poucos" imprescindibeis.

miércoles, 20 de enero de 2010

Os orzamentos de Carballo

Como cada ano,como unha cerimonia que se repite de xeito regular, o goberno ven de presentar o proxecto de orzamentos do Concello para 2010. Este acto recurrente ten, ou deberia ter, un gran significado dende o punto de vista politico e social. Estamos a falar da materialización dos proxectos do goberno. Do destiño dos nosos cartos e da proba do algodón de calquer xestor.

A lóxica indica que esta presentación tiña que ser un dos momentos importantes do curso politico,visto dende as duas beiras,a do administrador, por canto mostra a súa proposta e pon blanco sobre negro o seu xeito de cumplir co mandato de xestión da cousa pública e 0 grado de cumplimento do seu programa, pero tamén pola banda do administrado, quén agora tería a oportunidade de exercer o seu deber ( e dereito) de analizar e cuestionar a utilización dos recursos que entrega para administrar, non en balde chámaselle "contribuinte" e a coincidencia co que se lle tiña ofertado.

A partires de esta exposición teórica, podemos contemplar, que nembergantes, a realidade e outra diametralmente distinta. Nin o administrado mostra a inquedanza por saber e coñecer cal será a finalidade dos recursos abondosos que deposita nas máns dos gobernantes nin o administador se esforza o máis mínimo en que este achegamento se produza. Ben á contra, parece procurar que o proceso discurra na mais absoluta das indiferencias e na lonxanía do interés dos seus gobernados.

As razóns que explican o comportamento dos cidadásn son diversas, pero o que dende a órbita política e reseñable e a intención do goberno municipal en esta modalidade de opacidade, de falta de transparencia, nesta anestesia orzamentaria que persigue devaluar o debate e quitarlle, a un dos momentos mais intensos da vida politica, o seu contido e minimizar a propia esencia da democracia participativa.

E criticable que sendo éste un momento culminante da vida politica municipal, o goberno do BNG non movilize nin un áceno de esforzo para combatir a atonía e a falta de interés dos carballeses en este proceso. E moi revelador que este goberno municipal, que destaca sobre todo pola sua querencia pola propaganda e a foto permanente, pola difusión triunfalista de todo o que fai, caseque minuto a minuto, se aplique en este apagón informativo e fomente a resignación frente a motivación para facilitar o coñecemento e o debate da sua proposta.

Coñecendo esa desviación polo publireportaxe debemos concluir que este xeito, non inocente, de actuar acredita que non teñen nada que ofrecer ou ben, que hai algo que ocultar.

O BLOG DE ALBERTO SUEIRO

O BLOG DE ALBERTO SUEIRO
BENVIDOS, A MIÑA CASA VIRTUAL

POPULARES DE CARBALLO

O PP Denuncia os problemas do tráfico en Carballo
http:://www.lavozdegalicia.es/carballo/2009/12/16/0003_8174119.htm